Blomstervænget 52

2800 Kgs. Lyngby

+45 35 34 68 00

info@filmkurser.dk

Dokumentarfilm instruktør

Citat

“Photography is Truth. The Cinema is Truth Twenty-four Times Per Second”

Jean-Luc Godard

Information

Varighed: 4 mdr

Mødetid: 9.30-15.30


kr. 40.500,-

Dokumentarfilm instruktør

28.08.2017 - 20.12.2017

Uddannelsen efteråret 2017 fra d. 28.august – 20. dec  er nu åben for tilmelding. Du kan allerede nu melde din evt. interesse for den. Det er en god idé at vende dine forventninger til uddannelsen med os inden du tilmelder dig. 

historier, der VENTER PÅ at blive fortalt

Dokumentarfilm instruktør uddannelsen går du på opdagelse i dine evner som instruktør. Det gør du ved at idéudvikle, tænke, optage og klippe din personlige afgangsfilm. Gennem hele uddannelsen er dine undervisere de bedste professionelle, som skridt for skridt hjælper dig til at opbygge dine tekniske og kreative færdigheder. I forbindelse med afgangsfilmen vil der være tilknyttet en personlig mentor, som hjælper dig i land med produktionen.

MødeT med virkelighedeN

Dokumentarfilm eksisterer i mange afskygninger, der alle har deres fælles udgangspunkt i at stille spørgsmål. En filmmager, som tror, at det handler om at formidle sine fasttømrede overbevisninger til et publikum, har ikke meget at give verden. Det står i modsætning til den instruktør, der selv vil undersøge fordomsfrit, tør overraskes og formår at vinkle en interessant historie. I praksis betyder det, at din filmidé gennem hele uddannelsen er under forandring. Det skyldes bl.a. den produktions-virkelighed, du møder med praktiske benspænd og uplanlagte vendinger. Accepterer du usikkerheden i denne proces vil din nysgerrighed, kombineret med en god portion vedholdenhed, bringe dig frem til at producere en fin lille dokumentarfilm.

OPBYGNING

Vi mener, at det er en forudsætning at filmhåndværket er i orden. Med et program, der er stramt planlagt på daglig basis byder Dokumentarfilm instruktør uddannelsen på en buket af fag. Fx: Historiefortælling,  interviewteknik, kamera, lys, lyd, klip osv. Gennem temauger med klipningens sprog lært gennem teori og praktiske opgaver, vil du opdage, at der ingen facitliste er, men at optagelser kan “skrues sammen” på utallige måder. Uddannelsen igennem vokser du i praktisk anvendelse af kamera, software og den filmteknik, som er det nødvendige afsæt for din kreativitet.

afgangsfilmen

Det er en god idé tidligt i forløbet at indkredse, hvilken film du vil lave, for forarbejdet tager tid. Underviseren vil hele vejen bestræbe sig på at holde dig på sporet. For at hjælpe denne proces vil du blive stillet over for krav om at overholde deadlines for de forskellige faser af din afgangsproduktion: synopsis, program- og produktionsresearch, produktionsplan, optagelse, organisering af optaget materiale og selve klipningen.

Hvad Kan JEG EFTER UDDANNELSEN?

Ved uddannelsens afslutning vil du have din egen dokumentarfilm. Den skal ikke måles på sin længde, men på dit personlige aftryk og de erfaringer, du har vundet. Afgangsfilmen vil ruste dig til at kunne instruere og producere din næste film alene.

Hvem kan søge ?

Nogle søger uddannelsen for at vil forløse deres første filmidé. Andre har prøvet kræfter med film- og tv-arbejde før. Nogle har en journalistisk baggrund og ønsker fordybelse gennem den visuelle historiefortælling. Fællesnævneren for de der søger uddannelsen, er interessen for mennesker. Derfor kan holdene være sammensat af målbevidste unge, mennesker med forskelling studie- eller arbejdsbaggrund og med mere eller mindre livserfaring. Denne mangfoldighed manifesterer sig i et frugtbart, nært og positivt miljø drevet af motivation.

PROGRAM:

DRAMATURGI BASIS

28. aug. – 1. sep. – åbent modul v/Jørgen Kastrup

Vi forbinder ofte dramaturgi med fiktion, men også dokumentarister – der oftest starter forfra med deres egentlige historie efter at optagelserne er i hus – kan med fordel gribe ned i lageret af dramaturgiske værktøjer for at få deres historie på plads. De værktøjer præsenteres du for her. Læs mere om Dramaturgi basis

VIDEOKAMERA: GRUNDLÆGGENDE

4.-8. september – åbent modul v/Casper Joel

For at lære kamerafunktioner og -optagemetoder er der brug for lidt teori og meget praksis, så omdrejningspunktet er derfor et ping-pong mellem teori, optagelse og evaluering. den studerende skal fejle – og vokse ved at korrigere fejlene, løfte optagelserne fra bare ok til gode, så du kan blive dokumentarfotograf af typen: One man/woman – one camera. Modulet er det første af flere intensive kamera-moduler. Læs mere om Videokamera : Grundlæggende

FINAL CUT PRO X alternativt ADOBE PREMIERE PRO: Grundlæggende

11.-15. sep. – åbent FCPX-modul v/Egon Christensen  alternativt
11.-15. sep. – åbent Premiere Pro-modul v/ Janus Vinther

Denne uge giver mulighed for at vælge at lære ét af disse programmer, som bliver det, du også senere vil klippe din afgangsfilm i. Begge programmer er fuldt professionelle. Når du vælger anbefaler vi at du skeler til, hvad du lettest kommer til at arbejde med efter uddannelsen, hvilket har noget at gøre med din iT-platform, økonomi og evt. kommende arbejdsplads.

Den nye FCP X er i dag et fuldvoksent apple-program,  Det er lynhurtigt, intuitivt og billigt selv at investere i efter uddannelsen. Læs mere om Final Cut Pro X: Grundlæggende

Premiere Pro er en del af Adobes Creative cloud-pakke. Et fleksibelt program med gode tilgangsmuligheder til andre af Adobes programmer. Læs mere om Adobe Premiere Pro: Grundlæggende

KLIPPER WORKSHOP DOKUMENTAR

18.-22. sep. v/Sami Saif

Her får du lejlighed til at klippe en scene af en dokumentarfilm. Til forskel fra eksakte fag, er der er ingen facitliste til måden at klippe på. Dokumentarfilm-instruktør Sami Saif medbringer optagelser til nogle af sine film fortæller om filmenes sigte. Løbende coacher og diskuterer han de studerendes egne bud på at skabe sammenhæng og historier af materialet.

INTERVIEW OG PERFORMANCE

25.-26. sep. – åbent modul v/Jette Friis O’Bróin
Evnen til at interviewe er en nøglekompetence for instruktører af dokumentarfilm. Over to meget intensive dage skærper vi evnerne og prøver også at facilitere og instruere i at agere naturligt foran kameraet. Læs mere om Interview og Performance 

PRAKTISK LYDOPTAGELSE

27.-29. sep. – åbent modul v/Aske Just

Undervisningen i Praktisk lydoptagelse handler om – gennem realistiske optagesituationer – at lære at optage på den smarteste måde. Og hvis det alligevel går galt, hvordan du får lyden til at lykkes i efterarbejdet.Der vil blive arbejdet med håndrecorder, Mikroport og forskellige typer mikrofoner og optageteknik. Dagene slutter med en lille øvelse, som involverer forskellig slags lyd og lydoptagelse.
På kurset får du mulighed for at berøre de særlige udfordringer, du måtte have ved din kommende produktion. Læs mere om Praktisk Lydoptagelse

LYS

2. okt. – åbent modul v/Mogens Otte

Lys bruges ikke alene til at få lys nok. Lys fortæller man med. På baggrund af teori om lysets natur gennemfører vi øvelser i lyssætning fra det absolut nødvendige til den kreative brug af lampe, lys og farver. Modulet omfatter ikke studie-lys men handler om at nå langt med enkle midler. Der vil være rig lejlighed til at se på konkrete optagebehov. Læs mere om Lyskursus

PROFESSIONEL DOKUMENTAR GRUNDLÆGGENDE

3.- 6. okt. v/Dan Hoffmann

Dokumentaren lægger sig som genre midt imellem journalistik og drama. På den ene side bør den relatere til aktuelle begivenheder. På den anden side har den form som en fortælling med en begyndelse, midte og slutning. Her er det menneskelige drama centralt. Det bliver kommenteret og måske endda fortalt i en poetisk form.

Når man skaber fortællinger med udgangspunkt i virkeligheden, kræver det altså en særlig dramaturgi og fortælleteknik. Arbejdet med at skabe en fortælling ud fra virkeligheden er vanskeligere og tilsyneladende mere uigennemskueligt end ved fiktion. Derfor er det essentielt, at du lærer, hvordan du strukturerer stoffet på en måde, der gør det fortællende i stedet for forklarende. Du skal så at sige grave fortællingen frem fra historien og skelne mellem de to.

Undervisningen foregår via eksempler, teori og små opgaver hentet fra det virkelige liv. På modulet vil du kunne bevidstgøre din idés bæredygtighed og kunne rette den ind til et udgangspunkt, der støtter din historie bedst.
Læs mere om professionel dokumentar her

KLIPNINGENS VIRKEMIDLER

9. -13. oktober – åbent modul v/Dan Hoffmann

På Klippegrammatik undersøger vi gennem planlagte optagelser til formålet, hvilke klippemåder, der fungerer, og hvilke der ikke gør det. Hver formiddag får du udførlig teoretisk baggrund for en bestemt klipper-udfordring, for efter frokost selv at få lejlighed til at afprøve teorierne i praksis. Læs mere om Klippegrammatik 1

OPFØLGNING MED DIN AFGANGSFILM-IDÉ

16. oktober v/Marianne Hougen-Moraga

Du møder din mentor for din afgangsfilm. Med baggrund i de forrige tre dage tager vi fat på at bearbejde din filmidé. Hvordan er dens potentiale som historiefortælling. I lægger jer fast på hvilken filmidé, du vælger og igangsættes med at skitsere dens overordnede dramaturgi.

PENNEPRØVE

17.-20. oktober v/ Casper Joel 

Tiden er inde til at vinde egne praktiske erfaringer. Over fire dage laver du en ultrakort lille øvelsesfilm, som bringer at det i spil, du hidtil har lært om at gennemføre idé, plan, optagelse og klipning. Casper Joel igangsætter og superviserer.

UDVIKLING AF DIN AFGANGSFILM

23. -27. oktober  v/Marianne Hougen-Moraga

Holdet møder deres gennemgående mentor med henblik på at identificere emnet for hver din afgangsproduktion. Det handler dels om at indkredse hvad du vil lave film om, dels at sætte begrænsninger op så omfanget af din film holder. I praksis kan det omsættes til at nøjes med få lokations, én hovedperson, max. to medvirkende. Du vil have en idé om hvilket spørgsmål du vil have besvaret og hvilken udfordring, der kan få din film til at leve. Denne proces, som er sat igang med modulet: Professionel Dokumentarfilm: Grundlæggende og Opfølgning på din afgangsfilmidé skal nu formuleres konkret og researchen gå igang.

DEN MENNSKELIGE FAKTOR I TV-DOKUMENTAREN

30.-31. oktober v/ Gitte Hasseltoft Hansen

De danske tv-kanaler efterspørger i stigende grad dokumentarer, der giver unik adgang til lukkede miljøer og kommer helt tæt på de personlige dramaer. Derfor er det mere relevant end nogensinde, at forstå hvad det kræver at finde og få adgang til den unikke personlige historie, at opbygge et tillidsforhold med sårbare medvirkende og at arbejde helt tæt på de etiske gråzoner.
Over kursets to dage vil undervisningen veksle mellem teori, fortællinger og klip fra nyere danske dokumentar og fakta-produktioner samt praktiske øvelser og opgaver. Programmet omfatter i overskriftform:

  • Casting i svære miljøer
  • Hvordan bevarer man interessen for projektet hos den medvirkende?
  • De etiske gråzoner
  • Pas på dig selv

Læs mere om Den mennskelige faktor i Tv-dokumentaren

FORBEREDELSE AF AFGANGSPRODUKTION

1.november  v/Marianne Hougen-Moraga

Tiden er inde til at færdiggøre research og træffe de praktiske aftaler om produktion.

FILMMUSIK OG DENS RETTIGHEDER I PRAKSIS

2.-3. november  v/Martin Fabricius

To dages afvekslende indføring i hvordan du kommunikerer dine tanker om filmmusikkens virkemidler.
Dagene byder på inspirerende indgangsvinkler og du praktiserer selv at klippe med brug af musik. Vi runder af med en tæt gennemgang af hvordan filmrettigheder tilegnes og styres.

KAMERA WORKSHOP

6. -10. oktober– åbent modul v/Simon Plum

Formålet med Kamera workshop er at skærpe din håndtering af optagelsen, så du kan gå til den med en faglig sikkerhed. Ugen er et mesterlære-modul, hvor du bliver inspireret til at udvælge, optage og levere de rigtige billeder i visuel god kvalitet. Hvordan komponerer du dit motiv? Hvordan arbejder du med det håndholdte, hvordan skaber du dybde i dit motiv med komposition og lys? Du bliver ført gennem en serie optagelser og afprøver forskellige dæknings-strategier, som egner sig til hver sin optage-situation.
Læs mere om Kamera workshop

AFGANGSFILM

OPTAGELSE & KLIPNING

13. oktober – 19. december

OBS: Dokumentar instruktørererne har kameraer og optageudstyr til rådighed i
uge 45. dvs. d. 13.-24. november, mens resten af tiden er helliget klipning.

Det kan være en god idé, frivilligt at samarbejde med en medstuderende fx. i optagelse af interviews.

Et stykke ind i optagelserne får hver enkelt chancen for at evaluere sine optagelser med din mentor. Film er et visuelt medie. Derfor er en af dokumentarfilm-instruktørens fornemste opgaver at bruge det visuelle virkemiddel: At få motiverne til at understøtte det indhold, du vil have frem på en mindre “trivielt/tv-agtig” og mere “interessant/filmisk” måde. Dette har meget at gøre med at “kunne se på ny”. Selv små ændringer i måden at se dit motiv på kan gøre en himmelvid forskel. Vi ser på, hvad der er gået godt, og hvad du kan arbejde mere med.

I klippeperioden får du stillet en iMac til rådighed på filmskolen. Hvis du vælger at klippe på dit eget udstyr, er du også velkommen til det. Underviser vil rådgive om organisering af materialet og deltage i løbende gennemsyn for at få din afgangsfilm til at lykkes. Det er nu du kan finde din personlige stil.

Tidligere studerende har haft glæde af selv at anskaffe en ekstern harddisk til deres projekt, som de dermed kan tage med sig efter kurset.

Dokumentar instruktør uddannelsen afsluttes med et diplom, som efter ønske kan udformes på dansk eller engelsk.

Indlagt tema i produktionsperioden:

GÆSTELÆRER

mandag d. 11. december

Dagen vil være reserveret besøg af en gæstelærer i formiddagstimerne. Denne vil blive annonceret i god tid inden.

HVOR GÅR JEG HEN MED MIN FILM?

Tirsdag d. 12. december v/Camilla Lee

Hvordan får min film et liv, efter den er færdig? Hvem er min målgruppe? Har jeg et netværk? Hvordan laver jeg en distributions- og markedsføringsplan? Hvilke platforme er der?
Vi gennemgår de basale grundprincipper for en effektiv BtC markedsføring via. både de sociale medier og de mere traditionelle medier. Vi ser på, hvordan man kan udforme et festival-kit, så det passer til flere forskellige platforme. Eksempelvis hvilke festivaller, der kunne være relevante og hvordan det foregår, hvis du ønsker at tilmelde din film.

SCREENING

Fredag d. 20. december.

Uddannelsen munder ud i en screening af din film, hvor du er velkommen til at invitere evt. medvirkende og nære venner og bekendte. Du vil også modtage et diplom for din gennemførte uddannelse.

Bemærk at links kan henvise til forudgående datoer for afholdelse af samme moduler.

Ret til ændringer af programmet forbeholdes.