Blomstervænget 52

2800 Kgs. Lyngby

+45 35 34 68 00

info@filmkurser.dk

Dokumentarfilm instruktør

Citat

“I think every age has a medium that talks to it more eloquently than the others. In the 19th century it was symphonic music and the novel. For various technical and artistic reasons, film became that eloquent medium for the 20th century.”

Walter Murch

2 ældre Personer - Filmkurser.dk

Information

Varighed: 17 uger

Mødetid: 9.30-15.30


kr. 40.500,-

Dokumentarfilm instruktør

22.08.2016 - 16.12.2016

Nu åben for tilmelding til efterårets uddannelse.
Bemærk at vi har forlænget Dokumentarfilm Instruktør uddannelsen med en uge uden at forhøje prisen.  Den varer derfor nu 17 uger.

Det er en god idé at vende dine forventninger med skolen inden du tilmelder dig.

 

historier, der VENTER PÅ at blive fortalt

Dokumentarfilm instruktør uddannelsen går du på opdagelse i dine evner som instruktør. Det gør du ved at idéudvikle, tænke, optage og klippe din personlige afgangsfilm. Gennem hele uddannelsen er dine undervisere de bedste professionelle, som skridt for skridt hjælper dig til at opbygge dine tekniske og kreative færdigheder. I forbindelse med afgangsfilmen vil der være tilknyttet en personlig mentor, som hjælper dig i land med produktionen.

MødeT med virkelighedeN

Dokumentarfilm eksisterer i mange afskygninger, der alle har deres fælles udgangspunkt i at stille spørgsmål. En filmmager, som tror, at det handler om at formidle sine fasttømrede overbevisninger til et publikum, har ikke meget at give verden. Det står i modsætning til den instruktør, der selv vil undersøge fordomsfrit, tør overraskes og formår at vinkle en interessant historie. I praksis betyder det, at din filmidé gennem hele uddannelsen er under forandring. Det skyldes bl.a. den produktions-virkelighed, du møder med praktiske benspænd og uplanlagte vendinger. Accepterer du usikkerheden i denne proces vil din nysgerrighed, kombineret med en god portion vedholdenhed, bringe dig frem til at producere en fin lille dokumentarfilm.

OPBYGNING

Vi mener, at det er en forudsætning at filmhåndværket er i orden. Med et program, der er stramt planlagt på daglig basis byder Dokumentarfilm instruktør uddannelsen på en buket af fag. Fx: Historiefortælling,  interviewteknik, kamera, lys, lyd, klip osv. Gennem temauger med klipningens sprog lært gennem teori og praktiske opgaver, vil du opdage, at der ingen facitliste er, men at optagelser kan “skrues sammen” på utallige måder. Uddannelsen igennem vokser du i praktisk anvendelse af kamera, software og den filmteknik, som er det nødvendige afsæt for din kreativitet.

afgangsfilmen

Det er en god idé tidligt i forløbet at indkredse, hvilken film du vil lave, for forarbejdet tager tid. Underviseren vil hele vejen bestræbe sig på at holde dig på sporet. For at hjælpe denne proces vil du blive stillet over for krav om at overholde deadlines for de forskellige faser af din afgangsproduktion: synopsis, program- og produktionsresearch, produktionsplan, optagelse, organisering af optaget materiale og selve klipningen.

Hvad Kan JEG EFTER UDDANNELSEN?

Ved uddannelsens afslutning vil du have din egen dokumentarfilm. Den skal ikke måles på sin længde, men på dit personlige aftryk og de erfaringer, du har vundet. Afgangsfilmen vil ruste dig til at kunne instruere og producere din næste film alene.

Hvem kan søge ?

Nogle søger uddannelsen for at vil forløse deres første filmidé. Andre har prøvet kræfter med film- og tv-arbejde før. Nogle har en journalistisk baggrund og ønsker fordybelse gennem den visuelle historiefortælling. Fællesnævneren for de der søger uddannelsen, er interessen for mennesker. Derfor kan holdene være sammensat af målbevidste unge, mennesker med forskelling studie- eller arbejdsbaggrund og med mere eller mindre livserfaring. Denne mangfoldighed manifesterer sig i et frugtbart, nært og positivt miljø drevet af motivation.

PROGRAM:

DRAMATURGI BASIS

22. – 26. august – åbent modul v/Jørgen Kastrup

Vi forbinder ofte dramaturgi med fiktion, men også dokumentarister – der oftest starter forfra med deres egentlige historie efter at optagelserne er i hus – kan med fordel gribe ned i lageret af dramaturgiske værktøjer for at få deres historie på plads. De værktøjer præsenteres du for her. Læs mere om Dramaturgi basis

VIDEOKAMERA: GRUNDLÆGGENDE

29. august – 2. september – åbent modul v/Casper Joel

For at lære kamerafunktioner og -optagemetoder er der brug for lidt teori og meget praksis, så omdrejningspunktet er derfor et ping-pong mellem optagelse og evaluering. Vi skal fejle – og vokse ved at korrigere fejlene. Løfte optagelserne fra bare ok til gode så du kan blive dokumentarfotograf af typen: One man/woman – one camera. Læs mere om Videokamera : Grundlæggende

FINAL CUT PRO X: GRUNDLÆGGENDE

5. –  9. september– åbent modul v/Egon Christensen

Den nye FCP X er i dag et fuldvoksent program, som bliver dokumentarfilm instruktørenes software til senere at klippe deres afgangsfilm i. Det er hurtigt, intuitivt og billigt selv at investere i efter uddannelsen. (Hvis du foretrækker at lære Adobe Premiere Pro har du også den mulighed). Læs mere om Final Cut Pro X : Grundlæggende

KLIPPER WORKSHOP DOKUMENTAR

d. 12. – 16. september v/Sami Saif

Her får du lejlighed til at klippe en scene af en dokumentarfilm. Dokumentarfilm-instruktør Sami Saif vil som oplæg fortælle om filmens sigte og løbende coache og diskutere holdets forskellige bud på løsning af opgaven. Til forskel fra eksakte fag, er der er ingen facitliste til måden at klippe på, men Sami anbefaler at klippe på følelsen som en ledetråd.

KLIPPEGRAMMATIK

19. – 23. september – åbent modul v/Dan Hoffmann

På Klippegrammatik 1 undersøger vi gennem planlagte optagelser til formålet, hvilke klippemåder, der fungerer, og hvilke der ikke gør det. Ved selv at klippe får du lejlighed til at afprøve teorierne i praksis. Læs mere om Klippegrammatik 1

INTERVIEW OG PERFORMANCE

26.- 27. september– åbent modul v/Jette Friis O’Bróin
Evnen til at interviewe er en nøglekompetence for instruktører af dokumentarfilm. Over to meget intensive dage skærper vi evnerne og prøver også at facilitere og instruere en fokusperson til at agere naturligt foran kameraet? Læs mere om Interview og Performance 

PROFESSIONEL DOKUMENTAR GRUNDLÆGGENDE

28.-30. september v/Dan Hoffmann

Tre dages introduktion til feltet dokumentarfilm centreret omkring opbygning af en historie. Vi tager også hul på idé og struktur på det der kan blive din afgangsfilm.

Disse to dage varmer op til udviklingen af dit afgangsprojekt ved at undervise i de særlige fortælleteknikker, som karakteriserer dokumentarfilm.

Dokumentaren lægger sig som genre midt imellem journalistik og drama. På den ene side bør den relatere til aktuelle begivenheder. På den anden side har den form som en fortælling med en begyndelse, midte og slutning. Her er det menneskelige drama centralt. Det bliver kommenteret og måske endda fortalt i en poetisk form.

Når man skaber fortællinger med udgangspunkt i virkeligheden, kræver det altså en særlig dramaturgi og fortælleteknik. Arbejdet med at skabe en fortælling ud fra virkeligheden er vanskeligere og tilsyneladende mere uigennemskueligt end ved fiktion. Derfor er det essentielt, at du lærer, hvordan du strukturerer stoffet på en måde, der gør det fortællende i stedet for forklarende. Du skal så at sige grave fortællingen frem fra historien og skelne mellem de to.

På workshoppen gennemgår vi:

• Hovedprincipperne for den dokumentariske fortælling
• Teknikker til, hvordan du finder ind til historien
• Teknikker til, hvordan du opbygger og afrunder historien
• Plots: det aktive, det passive, multiplottet, miniplottet
• Hvordan du strukturerer materialet

Undervisningen foregår via eksempler, teori og små opgaver hentet fra det virkelige liv. Vi vil undervejs komme til at diskutere, hvor de etiske grænser går for dokumentarfilm.

VIRKEMIDLER TIL WEBFILM

3. – 4. oktober – åbent modul v/Dan Hoffmann

Alle filmskabere får på et tidspunkt brug for at lave de meget korte webfilm. På modulet Virkemidler til webfilm skærer vi ind til hvad kernen af, hvad en godt fortalt ultrakort historie er. Vi opdager, at der ikke er noget, der hedder uinteressante emner, som ikke kan visualiseres på en interessant måde. Læs mere om Virkemidler til webfilm

LYD – OPTAGELSE OG VIRKEMIDLER

5. – 7. oktober – v/

Tekst på vej

LYS

10. oktober – åbent modul v/Mogens Otte

Lys bruges ikke kun til at få lys nok. Lys fortæller man med. På baggrund af teori om lysets natur gennemfører vi øvelser i lyssætning fra det absolut nødvendige til den kreative brug af lampe, lys og farver. kurset omfatter ikke  studielys. Læs mere om Lyskursus

PENNEPRØVE

11.-14. oktober v/ Casper Joel 

Tiden er inde til at vinde egne praktiske erfaringer. Over kun tre dage laver du en ultrakort lille øvelsesfilm, som lærer dig at gennemføre idé, plan, optagelse og klipning. Casper Joel superviserer processen.

UDVIKLING AF DIN AFGANGSFILM

17. – 19. oktober v/mentor

Holdet møder deres gennemgående mentor med henblik på at vælge emnet for hver sin afgangsproduktion. Det handler dels om at indkredse hvad du vil lave film om, dels at sætte begrænsninger op så omfanget af din film holder. I praksis kan det omsættes til at nøjes med få lokations, én hovedperson, max. to medvirkende. Du vil have en idé om hvilket spørgsmål du vil have besvaret og hvilken udfordring, der kan få din film til at leve. Denne proces, som er sat igang med modulet: Professionel Dokumentarfilm : Grundlæggende skal nu formuleres konkret og researchen gå igang.

FILMMUSIK – KLIPNING OG RETTIGHEDER

20. – 21. oktober åbent modul v/ Martin Fabricius


Filmmusik og klipning løfter enhver historie. Men hvordan går klipperen rent praktisk til at kommunikere, vælge og bruge filmmusik? Over to dage får du tips og tricks om filmmusik. Du bliver præsenteret for hvordan du fremkalder subtile følelser hos seeren. Et brugbart emne for din afsluttende klipning. Læs mere om Filmmusik klipning og rettigheder

DEN MENNSKELIGE FAKTOR I TV-DOKUMENTAREN

24. -25. oktober v/ Gitte Hasseltoft Hansen

De danske tv-kanaler efterspørger i stigende grad dokumentarer, der giver unik adgang til lukkede miljøer og kommer helt tæt på de personlige dramaer. Derfor er det mere relevant end nogensinde, at forstå hvad det kræver at finde og få adgang til den unikke personlige historie, at opbygge et tillidsforhold med sårbare medvirkende og at arbejde helt tæt på de etiske gråzoner.
Over kursets to dage vil undervisningen veksle mellem teori, fortællinger og klip fra nyere danske dokumentar og fakta-produktioner samt praktiske øvelser og opgaver. Programmet omfatter i overskriftform:

  • Casting i svære miljøer
  • Hvordan bevarer man interessen for projektet hos den medvirkende?
  • De etiske gråzoner
  • Pas på dig selv

Læs mere om Den mennskelige faktor i Tv-dokumentaren

FORBEREDELSE AF AFGANGSFILMEN

26. -28. oktober v/mentor

Det er tid til at træffe aftaler, lave en produktionsplan og skærpe det du vil med din film. Du vil have mentor at sparre med.

KAMERA WORKSHOP

31. oktober – 4. november – åbent modul v/Simon Plum

Kamera workshop er et mesterlære-modul, hvor du bliver inspireret til at udvælge, optage og levere de rigtige billeder i god kvalitet. Hvordan komponerer du dit motiv? Hvordan arbejder du med det håndholdte, hvordan skaber du dybde i dit motiv med komposition og lys? Du bliver ført gennem en serie optagelser og afprøver forskellige dæknings-strategier, som egner sig til hver sin optage-situation. Ugens formål er at ruste dig til de efterfølgende optagelser af din egen film.
Læs mere om Kamera workshop

PRODUKTION

OPTAGELSE & KLIPNING

7. november – 16. december

I denne periode har du adgang til kamera- og optageudstyr.

Produktionsperioden er præget af din og din mentors regelmæssige samtaler og dine optagelser.
Det er en god idé, men frivilligt, at samarbejde med en medstuderende fx. i optagelse af interviews.

Et stykke ind i optagelserne får hver enkelt chanchen for at evaluere sine optagelser med sin underviser. Film er et visuelt medie. Derfor er en af dokumentarfilm-instruktørens fornemste opgaver at bruge det visuelle virkemiddel: At få motiverne til at understøtte det indhold, du vil have frem på en mindre “trivielt/tv-agtig” og mere “interessant/filmisk” måde. Dette har meget at gøre med at “kunne se på ny”. Selv små ændringer i måden at se dit motiv på kan gøre en himmelvid forskel. Vi ser på, hvad der er gået godt, og hvad du kan arbejde mere med.

I klippeperioden får du stillet en iMac til rådighed på filmskolen. Hvis du vælger at klippe på dit eget udstyr, er du også velkommen til det. Underviser vil deltage i løbende gennemsyn for at få din afgangsfilm til at lykkes. Vi sigter på at screene din film på den sidste dag af uddannelsen.

Tidligere studerende har haft glæde af selv at anskaffe en ekstern harddisk til deres projekt, som de kan tage med sig efter kurset. Dette skaber fleksibilitet, men er dog ikke en betingelse for deltagelse i uddannelsen.

Dokumentar instruktør uddannelsen afsluttes med et diplom, som efter ønske kan udformes på dansk eller engelsk.

Det er en god idé at kontakte Kort & Dokumentar Filmskolen for at forventningsafstemme og opleve skolen forinden.

Gæstelærer-dag

mandag d. 12. december 

vil være reserveret besøg af en gæstelærer i formiddagstimerne. Denne vil blive annonceret i god tid inden.

SCREENING

16. december

Uddannelsen munder ud i en screening af din film, hvor du er velkommen til at invitere evt. medvirkende og nære venner og bekendte. Du vil også modtage et diplom for din gennemførte uddannelse.

Bemærk at links kan henvise til forudgående datoer for afholdelse af samme moduler.

Ret til justeringer af programmet forbeholdes.

SPECIALTILBUD JANUAR MÅNED

Hvis du har gennemført dokumentarfilm Instruktør uddannelsen tilbyder vi til til halv pris overbygningskurser, som vil komme på kalenderen snarest og afholdes i januar måned. De vil relevate for tv-tilrettelæggere og folk der vil kende mere til det visuelle arbejde i dokumentarfilm og tiv. Disse kurser tilbyder vi til  rabatprisen 3600,-/u.

Kurserne bliver lagt på denne side når program er klar.

 

Reference: Gitte Hasseltoft:

Siden Gitte Hasseltoft deltog på Dokumentarfilm Instruktør holdet i 2009, har hun haft succes som freelance tv-tilrettelægger inden for dokumentar og fakta-formater. Hun siger:

De ting, jeg lærte hos jer, bruger jeg hver eneste dag. – Så det var det helt rigtige valg for mig at tage uddannelsen. Jeg har altid drømt om at lave dokumentarer, og det er fantastisk, at jeg nu kan leve af det. 

Gitte har bl.a. været tilrettelægger på DR-dokumentaren “Kokainens pris”, samt hovedtilrettelægger på serien “Opgøret med Scientology”, 2015, som er produceret af Eyeworks for TV2.