Blomstervænget 52

2800 Kgs. Lyngby

+45 35 34 68 00

info@filmkurser.dk

Dokumentarfilm instruktør

Citat

“People say I pay too much attention to the look of a movie but for God’s sake, I’m not producing a Radio 4 Play for Today, I’m making a movie that people are going to look at.”

Ridley Scott

Dokumentarfilm Instruktør Uddannelsen

Information

Varighed: 17 uger

Mødetid: 9.30-15.30


kr. 40.500,-

Dokumentarfilm instruktør

22.08.2016 - 16.12.2016

Denne uddannelse er begyndt. Forårets uddannelse starter d. 23 januar. Du kan allerede nu melde din evt. interesse for den. Det er en god idé at vende dine forventninger til uddannelsen inden du tilmelder dig.

historier, der VENTER PÅ at blive fortalt

Dokumentarfilm instruktør uddannelsen går du på opdagelse i dine evner som instruktør. Det gør du ved at idéudvikle, tænke, optage og klippe din personlige afgangsfilm. Gennem hele uddannelsen er dine undervisere de bedste professionelle, som skridt for skridt hjælper dig til at opbygge dine tekniske og kreative færdigheder. I forbindelse med afgangsfilmen vil der være tilknyttet en personlig mentor, som hjælper dig i land med produktionen.

MødeT med virkelighedeN

Dokumentarfilm eksisterer i mange afskygninger, der alle har deres fælles udgangspunkt i at stille spørgsmål. En filmmager, som tror, at det handler om at formidle sine fasttømrede overbevisninger til et publikum, har ikke meget at give verden. Det står i modsætning til den instruktør, der selv vil undersøge fordomsfrit, tør overraskes og formår at vinkle en interessant historie. I praksis betyder det, at din filmidé gennem hele uddannelsen er under forandring. Det skyldes bl.a. den produktions-virkelighed, du møder med praktiske benspænd og uplanlagte vendinger. Accepterer du usikkerheden i denne proces vil din nysgerrighed, kombineret med en god portion vedholdenhed, bringe dig frem til at producere en fin lille dokumentarfilm.

OPBYGNING

Vi mener, at det er en forudsætning at filmhåndværket er i orden. Med et program, der er stramt planlagt på daglig basis byder Dokumentarfilm instruktør uddannelsen på en buket af fag. Fx: Historiefortælling,  interviewteknik, kamera, lys, lyd, klip osv. Gennem temauger med klipningens sprog lært gennem teori og praktiske opgaver, vil du opdage, at der ingen facitliste er, men at optagelser kan “skrues sammen” på utallige måder. Uddannelsen igennem vokser du i praktisk anvendelse af kamera, software og den filmteknik, som er det nødvendige afsæt for din kreativitet.

afgangsfilmen

Det er en god idé tidligt i forløbet at indkredse, hvilken film du vil lave, for forarbejdet tager tid. Underviseren vil hele vejen bestræbe sig på at holde dig på sporet. For at hjælpe denne proces vil du blive stillet over for krav om at overholde deadlines for de forskellige faser af din afgangsproduktion: synopsis, program- og produktionsresearch, produktionsplan, optagelse, organisering af optaget materiale og selve klipningen.

Hvad Kan JEG EFTER UDDANNELSEN?

Ved uddannelsens afslutning vil du have din egen dokumentarfilm. Den skal ikke måles på sin længde, men på dit personlige aftryk og de erfaringer, du har vundet. Afgangsfilmen vil ruste dig til at kunne instruere og producere din næste film alene.

Hvem kan søge ?

Nogle søger uddannelsen for at vil forløse deres første filmidé. Andre har prøvet kræfter med film- og tv-arbejde før. Nogle har en journalistisk baggrund og ønsker fordybelse gennem den visuelle historiefortælling. Fællesnævneren for de der søger uddannelsen, er interessen for mennesker. Derfor kan holdene være sammensat af målbevidste unge, mennesker med forskelling studie- eller arbejdsbaggrund og med mere eller mindre livserfaring. Denne mangfoldighed manifesterer sig i et frugtbart, nært og positivt miljø drevet af motivation.

PROGRAM:

DRAMATURGI BASIS

22. – 26. august – åbent modul v/Jørgen Kastrup

Vi forbinder ofte dramaturgi med fiktion, men også dokumentarister – der oftest starter forfra med deres egentlige historie efter at optagelserne er i hus – kan med fordel gribe ned i lageret af dramaturgiske værktøjer for at få deres historie på plads. De værktøjer præsenteres du for her. Læs mere om Dramaturgi basis

VIDEOKAMERA: GRUNDLÆGGENDE

29. august – 2. september – åbent modul v/Casper Joel

For at lære kamerafunktioner og -optagemetoder er der brug for lidt teori og meget praksis, så omdrejningspunktet er derfor et ping-pong mellem optagelse og evaluering. Vi skal fejle – og vokse ved at korrigere fejlene. Løfte optagelserne fra bare ok til gode så du kan blive dokumentarfotograf af typen: One man/woman – one camera. Læs mere om Videokamera : Grundlæggende

FINAL CUT PRO X: GRUNDLÆGGENDE

5. –  9. september– åbent modul v/Egon Christensen

Den nye FCP X er i dag et fuldvoksent program, som bliver dokumentarfilm instruktørenes software til senere at klippe deres afgangsfilm i. Det er hurtigt, intuitivt og billigt selv at investere i efter uddannelsen. Læs mere om Final Cut Pro X : Grundlæggende

KLIPPER WORKSHOP DOKUMENTAR

d. 12. – 16. september v/Sami Saif

Her får du lejlighed til at klippe en scene af en dokumentarfilm. Til forskel fra eksakte fag, er der er ingen facitliste til måden at klippe på.
Dokumentarfilm-instruktør Sami Saif medbringer optagelser til nogle af sine film fortæller om filmenes sigte. Løbende coacher og diskuterer han de studerendes egne bud på at skabe sammenhæng og historier af materialet.

KLIPPEGRAMMATIK

19. – 23. september – åbent modul v/Dan Hoffmann

På Klippegrammatik undersøger vi gennem planlagte optagelser til formålet, hvilke klippemåder, der fungerer, og hvilke der ikke gør det. Hver formiddag får du udførlig teoretisk baggrund for en bestemt klipper-udfordring, for efter frokost selv at få lejlighed til at afprøve teorierne i praksis. Læs mere om Klippegrammatik 1

INTERVIEW OG PERFORMANCE

26.- 27. september– åbent modul v/Jette Friis O’Bróin
Evnen til at interviewe er en nøglekompetence for instruktører af dokumentarfilm. Over to meget intensive dage skærper vi evnerne og prøver også at facilitere og instruere en fokusperson til at agere naturligt foran kameraet? Læs mere om Interview og Performance 

PROFESSIONEL DOKUMENTAR GRUNDLÆGGENDE

28.-30. september v/Dan Hoffmann

Dokumentaren lægger sig som genre midt imellem journalistik og drama. På den ene side bør den relatere til aktuelle begivenheder. På den anden side har den form som en fortælling med en begyndelse, midte og slutning. Her er det menneskelige drama centralt. Det bliver kommenteret og måske endda fortalt i en poetisk form.

Når man skaber fortællinger med udgangspunkt i virkeligheden, kræver det altså en særlig dramaturgi og fortælleteknik. Arbejdet med at skabe en fortælling ud fra virkeligheden er vanskeligere og tilsyneladende mere uigennemskueligt end ved fiktion. Derfor er det essentielt, at du lærer, hvordan du strukturerer stoffet på en måde, der gør det fortællende i stedet for forklarende. Du skal så at sige grave fortællingen frem fra historien og skelne mellem de to.

 

Undervisningen foregår via eksempler, teori og små opgaver hentet fra det virkelige liv.
Læs mere om professionel dokumentar her

WORKSHOP AF  DIN FILMIDÉ

3. – 4. oktober

Med baggrund i de forrige tre dage tager vi fat på at bearbejde din filmidé til din senere afgangsfilm. Hvordan er dens potentiale som historiefortælling. Vi går ikke i detaljer, men træffer valg på hvilken filmidé du skal vælge og den første skitse til dets overordnede dramaturgi.

LYD – OPTAGELSE OG VIRKEMIDLER

5. – 7. oktober – v/Frederik Barfoed

Undervisningen i Praktisk lydoptagelse handler om – gennem realistiske optagesituationer – at lære at optage på den smarteste måde.
Og hvis det alligevel går galt, hvordan du får lyden til at lykkes i efterarbejdet.
På kurset får du mulighed for at berøre de særlige udfordringer, du måtte have ved din produktion. Læs mere om Praktisk Lydoptagelse

LYS

10. oktober – åbent modul v/Mogens Otte

Lys bruges ikke alene til at få lys nok. Lys fortæller man med. På baggrund af teori om lysets natur gennemfører vi øvelser i lyssætning fra det absolut nødvendige til den kreative brug af lampe, lys og farver. Modulet omfatter ikke  studielys handler om at nå langt med enkle midler. Læs mere om Lyskursus

PENNEPRØVE

11.-14. oktober v/ Casper Joel 

Tiden er inde til at vinde egne praktiske erfaringer. Over fire dage laver du en ultrakort lille øvelsesfilm, som bringer at det i spil, du hidtil har lært om at gennemføre idé, plan, optagelse og klipning. Casper Joel igangsætter og superviserer.

UDVIKLING AF DIN AFGANGSFILM

17. – 19. oktober v/Estephan Wagner

Holdet møder deres gennemgående mentor med henblik på at identificere emnet for hver din afgangsproduktion. Det handler dels om at indkredse hvad du vil lave film om, dels at sætte begrænsninger op så omfanget af din film holder. I praksis kan det omsættes til at nøjes med få lokations, én hovedperson, max. to medvirkende. Du vil have en idé om hvilket spørgsmål du vil have besvaret og hvilken udfordring, der kan få din film til at leve. Denne proces, som er sat igang med modulet: Professionel Dokumentarfilm: Grundlæggende og Workshop af din filmidé skal nu formuleres konkret og researchen gå igang.

FILMMUSIK – KLIPNING OG RETTIGHEDER

20. – 21. oktober åbent modul v/ Martin Fabricius


Filmmusik og klipning løfter enhver historie. Men hvordan går klipperen rent praktisk til at kommunikere, vælge og bruge filmmusik? Over to dage får du tips og tricks om filmmusik. Du bliver præsenteret for hvordan du fremkalder subtile følelser hos seeren. Et brugbart emne for din afsluttende klipning. Læs mere om Filmmusik klipning og rettigheder

DEN MENNSKELIGE FAKTOR I TV-DOKUMENTAREN

24. -25. oktober v/ Gitte Hasseltoft Hansen

De danske tv-kanaler efterspørger i stigende grad dokumentarer, der giver unik adgang til lukkede miljøer og kommer helt tæt på de personlige dramaer. Derfor er det mere relevant end nogensinde, at forstå hvad det kræver at finde og få adgang til den unikke personlige historie, at opbygge et tillidsforhold med sårbare medvirkende og at arbejde helt tæt på de etiske gråzoner.
Over kursets to dage vil undervisningen veksle mellem teori, fortællinger og klip fra nyere danske dokumentar og fakta-produktioner samt praktiske øvelser og opgaver. Programmet omfatter i overskriftform:

  • Casting i svære miljøer
  • Hvordan bevarer man interessen for projektet hos den medvirkende?
  • De etiske gråzoner
  • Pas på dig selv

Læs mere om Den mennskelige faktor i Tv-dokumentaren

PREPRODUKTION PÅ AFGANGSFILMEN

26.-28. oktober v/Estephan Wagner

Det er tid til at træffe aftaler, lave en produktionsplan og skærpe det du vil med din film. Du vil have mentor at sparre med.

KAMERA WORKSHOP

31. oktober – 4. november – åbent modul v/Simon Plum

Formålet med Kamera workshop er at skærpe din håndtering af optagelsen, så du kan gå til den med et overskud. Ugen er et mesterlære-modul, hvor du bliver inspireret til at udvælge, optage og levere de rigtige billeder i god kvalitet. Hvordan komponerer du dit motiv? Hvordan arbejder du med det håndholdte, hvordan skaber du dybde i dit motiv med komposition og lys? Du bliver ført gennem en serie optagelser og afprøver forskellige dæknings-strategier, som egner sig til hver sin optage-situation.
Læs mere om Kamera workshop

AFGANGSFILM

OPTAGELSE & KLIPNING

7. november – 16. december

OBS: Dokumentar instruktørererne har kameraer og optageudstyr til rådighed i
uge 45. dvs. d. 7. -11. november, samt
uge 47. d. 21 – 25. november
mens resten af tiden er helliget klipning.

Det kan være en god idé, frivilligt at samarbejde med en medstuderende fx. i optagelse af interviews.

Et stykke ind i optagelserne får hver enkelt chanchen for at evaluere sine optagelser med din mentor. Film er et visuelt medie. Derfor er en af dokumentarfilm-instruktørens fornemste opgaver at bruge det visuelle virkemiddel: At få motiverne til at understøtte det indhold, du vil have frem på en mindre “trivielt/tv-agtig” og mere “interessant/filmisk” måde. Dette har meget at gøre med at “kunne se på ny”. Selv små ændringer i måden at se dit motiv på kan gøre en himmelvid forskel. Vi ser på, hvad der er gået godt, og hvad du kan arbejde mere med.

I klippeperioden får du stillet en iMac til rådighed på filmskolen. Hvis du vælger at klippe på dit eget udstyr, er du også velkommen til det. Underviser vil rådgive om organisering af materialet og deltage i løbende gennemsyn for at få din afgangsfilm til at lykkes. Det er nu du kan finde din personlige stil.

Tidligere studerende har haft glæde af selv at anskaffe en ekstern harddisk til deres projekt, som de kan tage med sig efter kurset.

Dokumentar instruktør uddannelsen afsluttes med et diplom, som efter ønske kan udformes på dansk eller engelsk.

Gæstelærer-dag

mandag d. 12. december 

Dagen vil være reserveret besøg af en gæstelærer i formiddagstimerne. Denne vil blive annonceret i god tid inden.

SCREENING

16. december

Uddannelsen munder ud i en screening af din film, hvor du er velkommen til at invitere evt. medvirkende og nære venner og bekendte. Du vil også modtage et diplom for din gennemførte uddannelse.

Bemærk at links kan henvise til forudgående datoer for afholdelse af samme moduler.

Ret til justeringer af programmet forbeholdes.

Reference: Gitte Hasseltoft:

Siden Gitte Hasseltoft deltog på Dokumentarfilm Instruktør holdet i 2009, har hun haft succes som freelance tv-tilrettelægger inden for dokumentar og fakta-formater. Hun siger:

De ting, jeg lærte hos jer, bruger jeg hver eneste dag. – Så det var det helt rigtige valg for mig at tage uddannelsen. Jeg har altid drømt om at lave dokumentarer, og det er fantastisk, at jeg nu kan leve af det. 

Gitte har bl.a. været tilrettelægger på DR-dokumentaren “Kokainens pris”, samt hovedtilrettelægger på serien “Opgøret med Scientology”, 2015, som er produceret af Eyeworks for TV2.