Blomstervænget 52

2800 Kgs. Lyngby

+45 35 34 68 00

info@filmkurser.dk

Tilmelding

Alle vores kurser og uddannelser er åbne for alle. Du tilmelder dig her eller ved direkte henvendelse til skolen. Husk at anføre kursus, navn, adresse og alle dine faktureringsoplysninger.

Tilmelder du sig som privatperson, faktureres du fra Kort & Dokumentarfilmskolen.
Tilmelder du dig som selvstændig eller igennem din arbejdsplads, faktureres du fra IDfilm.

Læs mere herunder:

Kort & Dokumentarfilmskolen
Kort & Dokumentarfilmskolen er de privates kursus- og uddannelsested. Skolen er en fond og en uafhængig virksomhed, som er godkendt til at afholde momsfrie kurser for private i lighed med statens uddannelsesinstitutioner. CVR: 25 16 85 69.

IDfilm
IDfilm er et selskab under Kort & Dokumentarfilmskolen og virksomhedernes kursus- og uddannelsessted. Momspligtige virksomheder, organisationer samt stat og kommune faktureres fra IDfilm. CVR: 32766161.

Betaling
Kursusafgiften skal betales ved modtagelse af din faktura. Har du brug for at få opdelt fakturaen i rater, kan det godt lade sig gøre, hvis du er tilmeldt en uddannelse. Kontakt skolen for at aftale nærmere.

Kursusændringer
Såfremt deltagerantallet bliver mindre end forudset, forbeholder skolen sig ret til at udskyde eller aflyse kurset.

Afmelding
Afmelding skal ske en måned inden kursusstart, medmindre andet er anført under det enkelte kursus. Du foretager din afmelding ved at henvende dig skriftligt til skolen.

Du kan uden omkostning afmelde et kursus inden afmeldingsfristens udløb. Ved senere afmelding, dog senest 14 dage før kursusstart, opkræves et administrationsgebyr på 50% af kursusafgiften. Afmelder du dig senere end 14 dage før kursusstart, får du ikke din kursusafgift refunderet.

I et længerevarende forløb kan der i sjældne tilfælde opstå uforudsete hændelser (fx personlig krise), som gør det umuligt for dig at gennemføre kurset/ uddannelsen. I den situation har du mulighed for at udskyde din deltagelse til en senere afholdelse, såfremt det næste hold ikke er fyldt.

Navn: Adresse: Telefonnummer: Email: Kursusnavn: Kursusdato (Fx: 20/10/2018-25/10/2018): Faktureringsoplysninger: