Blomstervænget 52

2800 Kgs. Lyngby

+45 35 34 68 00

info@filmkurser.dk

FAQ – Ofte Stillede Spørgsmål

Citat

“People say I pay too much attention to the look of a movie but for God’s sake, I’m not producing a Radio 4 Play for Today, I’m making a movie that people are going to look at.”

Ridley Scott

Spørgsmålstegn - Fra Faq - Kort & Dokumentar Filmskolen.

FAQ – Ofte Stillede Spørgsmål

Hvem er skolens elever?

Studerende søger KDF med forskellig uddannelsesbaggrund, erhvervs- og livserfaring. Vi optager studerende fra 18 års alderen til så langt oppe i alderen, som de har motivation. Gennemsnitsalderen er først i trediverne. Vi oplever denne store variation som en gave, der rykker den studerende ud af vanetænkning og skaber uventede og frugtbare relationer.
Ingen er ”anbragt” på holdene – mange bløder for at komme ind.

Hvilke forudsætninger skal jeg have?

De studerende bliver visiteret på baggund af motivation og stiller op til at blive udfordret i forhold til deres niveau. Det er en god ide at tale med skolen for at få et billede af ens niveau og muligheder.

Hvor praktiske er kurserne?

Alle kurser og uddannelser er hands-on eller har dette sigte. Teorien peger altid mod praksis.

Er kurserne kompetencegivende?

I den grad. I statens terminologi er de ikke kompetencegivende og giver ikke ETC point.

Hvad har jeg med efter uddannelsen?

Du vil på uddannelserne skabe et eller flere personlige værker, som kan bruges rettighedsfrit til din portofolio. KDF forbeholder sig alene ret til at vise evt. værker i promotion og efter aftale med den studerede. Uddannelserne afsluttes med kursusbevis. De, der kun følger et ugekursus, får det, hvis de beder om det.

Hvilket netværk møder jeg?

I film-, tv- og mediebranchen studerer man sig ikke til faste ansættelser. Til gengæld får du via underviserne – som alle er professionelle – berøringsflader, netværk og tips om, hvordan det fungerer med jobs i branchen.

Kan jeg tale med en tidligere elev?

Ja. Det vil vi gerne hjælpe med at formidle. Vi fremsender dig også gerne referencer.

Har filmskolen et kollegie?

Nej, men vi hjælper gerne med at tippe om logi.