Film- og Tvklipper uddannelsen

 • jan01 2014
  Film- & TV klipper - uddannelse på Kort & Dokumentar Filmskolen

  OBS! Efterårets uddannelse løber fra 1. september – 19. december.

  Uddannelsen er åben for indskrivning. Er du interesset kontakt da Bo Hasselbalch på info@filmkurser.dk eller tlf: 35 34 68 00

   

  Kunsten at klippe har udviklet sig gennem mere end 100 år – og parallelt med det har teknikken ændret sig med rasende fart. De sidste 10-20 år har budt på stadig mere raffineret digital produktions-software.

  På denne  ”Film- og TV-klipperuddannelse” bliver du både velbevandret i den tekniske del af klippearbejdet og bliver undervist af professionelle klippere, gennem klippeworkshops i aktuelle film- og TV-programmer.
  Film- og TV-klipperuddannelsen indeholder flere faggrene, som tilsammen udstyrer dig med en bred faglig profil, der til fulde imødekommer branchens krav og freelancerens behov. Flere tidligere deltagere på uddannelsen har nu arbejde i produktionsmiljøet.

  1. Faggren: Branchens software

  Uddannelsens redskaber er koncentreret om de tre markedsledende software:

  • Final Cut Pro X
  • AVID Composer
  • Adobe Premiere Pro

  Ved at mestre klipning med alle tre programmer opnår du en faglig bredde, der gør dig klar til  efterfølgende at kunne søge arbejde i alle produktionsmiljøer.

  På uddannelsen lærer du også andre nøgleprogrammer, som knytter sig til klippermiljøet:

  • DaVinci Resolve til colorgrading

  Uddannelsens store bredde støtter dig i at få et glidende digitalt workflow gennem de mest relevante programmer.

  2. Faggren: At fortælle med klipning

  Den anden centrale del af Film- og TV-klipper uddannelsen, er oplæring i at kunne fortælle med klipning. Det forudsætter en grundlæggende forståelse for, hvordan historier fungerer, de forskellige genres særpræg, og den filmiske grammatik, rytme og udtryk. Måden uddannelsen gør det på, er dels gennem teori om dramaturgi og programkoncepter, dels gennem de mange klipperworkshops, der er fordelt hen over forløbet. Her får du lov til at klippe i aktuelt råmateriale fra film og tv-programmer. Flere dygtige klippere og instruktører forestår og coacher på disse workshops. For den, der gennemfører uddannelsen, betyder det også, at man via de professionelle undervisere skaber relationer i produktionsmiljøet. Klipperne tilbyder evalueringer, og kan være med til at pege en vej ud for deltagernes fremtidige arbejde.

  Flere og flere produktionsfolk bliver involveret i optagedelen. På mange TV-stationer, og mindre produktionsselskaber, er det et krav at beherske flere discipliner; at være en såkaldt videojournalist (VJ). Selvom klipperen har en kernekompetance er det derfor et must at kunne brede sig over lidt flere områder. Derfor har vi valgt at supplere klipperuddannelsen med et enkelt modul med grundlæggende kamerahåndtering. Både at kunne optage og klippe teknisk, og samtidig forstå klipningens virkemidler giver en mere komplet film- og TV-arbejder.

  Undervisningsform

  Vores “Film- & TV-klipperuddannelse” er præget af hands-on undervisning med nogle af Danmarks dygtigste filmarbejdere, dramaturger og instruktører. Dette betyder bl.a., at alt den teori du præsenteres for, har relevans for branchens praktiske virkelighed. I forløbet er der også med jævne mellemrum indlagt dage og uger, hvor du får lejlighed til at øve dig i at klippe, så du får det ind i blodet.

  Uddannelsens opbygning & læringsmål

  Uddannelsen er opdelt i enkelte moduler, hvortil forskellige fagspecialister er tilknyttet. De enkelte moduler vil være åbne for søgning af deltagere, som efterspørger et særligt ekspertiseområde. I sin helhed er klipperuddannelsen sammensat, så du progressivt bygger dine evner at kunne agere på en komplet platform, og dermed kan søge videre ansættelse mange steder i produktionsmiljøet. Målet er når deltagerne forlader kurset, at de behersker feltet på et komplet og funktionelt niveau.

  PROGRAM:

  Modul 1:

  Dramaturgi basis

  d. 27. – 31. januar – åbent modul v/Jørgen Kastrup

  Dramaturgien er udviklet i fiktionen, men også dokumentarister – der oftest starter forfra med deres egentlige historie efter at optagelserne er i hus – vil med fordel kunne have glæde af, at gribe ned i lageret af dramaturgiske værktøjer for at få deres historie på plads. De filmiske fortællende værktøjer du præsenteres for i det første modul danner grundlag for resten af uddannelsen

  Læs mere om Dramaturgi basis

  Gå til top

  Modul 2:

  Final Cut Pro X  grundlæggende

  d. 3. – 7. februar – åbent modul v/Egon Christensen

  Den nye FCP X er hverken en opgradering fra tidligere Final Cut Pro udgaver eller en udvidet iMovie udgave – som det umiddelbart ligner. I dag er det et fuldvoksent, velfungerende program, som vi har valgt som det  foretrukne program, dokumentarfilm instruktørerne senere kan klippe deres afgangsfilm i.

  Læs mere om Final Cut X Pro grundlæggende

  Gå til top

  Modul 3:

  Klipper-workshop

  d. 10. – 14. februar v/branche-klipper

  På klipper workshoppen får du lejlighed til at prøve dig selv af ved at klippe en scene eller en kort film. Det er  med andre ord nogle dage, du kan bruge til at vinde erfaringer, “fordøje” og skrue en historie sammen.

  Læs mere om Klipper-workshop

  Gå til top

  Modul 4:

  Videokamera grundlæggende eller Den fængende trailer

  d. 17. – 21. februar – åbent modul v/Simon Plum & Lasse Farver

  Denne uge har du muligheden for at vælge mellem kurset Videokamera grundlæggende eller den fængende trailer.

  Videokamera grundlæggende:

  Klipning og optagelse hænger uløseligt sammen. Klipperen har et speciale, men det er ikke usædvanligt, at man i løbet af en karriere også må agere som fotograf. Som klipper har man faktisk særlig gode forudsætninger for at blive en god fotograf, fordi man fra sit klipper-arbejde ved hvor afgørende det er, at optagelserne leverer tilstrækkelig dækning af scenen. Modulet danner, med en serie praktiske øvelser både i og ude af huset, fundamentet for at blive herre over det digitale videokamera og de forskellige optagemetoder.

  Læs mere om Videokamera grundlæggende

  Den fængende trailer:

  Lær hvordan man laver et godt spot, og hvordan man koger en spillefilm eller en dokumentar ned til 30 sekunder på en sådan måde, at seeren får lyst til at se programmet. Dette kursus er tilegnet det visuelt kreative legebarn, som har lyst til at få lidt struktur i sandkassen – eller omvendt: Den indsigtsfulde tilrettelægger, der mangler de kommercielle værktøjer som kan åbne programmet op for seere eller investorer.

  Læs mere om Den fængende trailer

  Gå til top

  Modul 5:

  Final Cut Pro X udvidet

  d. 24. – 28. februar åbent modul v/Egon Christensen

  FCP X er blevet voksen. Under de første lette klippefunktioner gemmer sig nu alle de funktioner en professionelle klipper efterlyser. På dettte udvidede Final Cut Pro X kursus går vi på opdagelse i dem og ser hvordan de letter arbejdet og giver din klipning et sidste løft.

  Læs mere om Final Cut Pro X udvidet

  Gå til top

  Modul 6:

  Klipperworkshop

  d. 3. – 7. marts v/Jørgen Green

  Modul 7:

  Avid Grundlæggende

  d. 10. – 14. marts – åbent modul v/Egon Christensen

  I den uge starter vi på et længere forløb, hvor vi fordyber os i klipning med branchens mest udbredte program, både i produktions- og tv-selskaber. Avid Composer er et meget detaljefyldt program. Man kan skrue på alle møtrikker og dreje på et hvert håndtag for at få den virkning man ønsker. Det er til begejstring for nogen og irritation for andre. Men helt udenom Avid kommer man ikke, og jo bedre man kender programmet, desto gladere bliver klipperen for det. I ugens forløb bliver du indført i Avid tankegangen. Som det store program det er er bygger vi ekstra syv dage på.

  Læs mere om Avid grundlæggende

  Gå til top

  Modul 8:

  Klippegrammatik 1

  d. 17. – 21. marts – åbent modul v/Jørgen Kastrup

  Alle kan forstå filmens sprog, men selv at klippe det aktivt og historiefortællende er ikke så ligetil. I Klippegrammatik tager vi udfordringen op. Gennem en række øvelser i specielt for-optaget materiale undersøger vi, hvad der fungerer, og hvad der ikke fungerer. Modulet er et “flagskib” for Kort & Dokumentar Filmskolen og det er især fyldt med praktisk redigering, hvor du får klippemåderne ind i blodet. Efter dette modul vil du også være langt skarpere til at få de rigtige optagelser med hjem, når din film skal optages, med henblik på klipning. Bemærk at du gennem klipning af filmen i denne uge skaber det materiale, som bliver genstand for meget af det du videre lærer over de næste uger.

  Læs mere om Klippegrammatik 1

  Gå til top

  Modul 9:

  Kamera & Klip

  d. 24. – 28. marts – åbent modul v/Signe Tora Munk Bencke

  Gå til top

  Modul 10:

  AVID udvidet 

  d. 31 marts – 4. april – åbent modul v/Titte Hansen 

  Dette er et nøglemodul i Film- og tv-klipper uddannelsen ved at formidle præcis det kendskab til produktion og TV-selskabers måde at tanke klipning på i overensstemmelse med de aktuelle programtyper. Derfor rummer det også meget egentlig dramaturgi, som man så selv får under neglende, superviseret af flere professionelle klippere, dramturger og postproducere. Modulet vil blive nærmere beskrevet.
  Et element er at få færdighederne med AVID klipningen løftet. FX har AVID har en enorm effektpalette, som kan bruges til at lave sjove, flotte og nyttige effekter. Vi skal se på, hvordan vi med både simple effekter, slow, farver og lyde kan frembringe netop de følelser, som du ønsker hos modtageren.

  Læs mere om AVID udvidet

  Gå til top

  Modul 11:

  Klipperworkshop

  d. 7. – 11. april v/Rikke Malene Nielsen

   

  Gå til top

  Påskeferie d. 11. – 21. april

  Modul 12:

  Posttilrettelægger jobbet

  d. 22.-25. april v/Titte Hansen 

  I dag tager mange tv-programmer form undervejs. I redigeringsfasen – efter konceptudvikling, research og optagelser er det post-tilrettelæggerens job at få historien på plads ved at tage sine forskellige greb i brug i overensstemmelse med tv programmets koncept og levere et færdigt produkt i samarbejde med redaktionen og klipperen.

  Her er et fagområde, der ligger naturligt til journalister, uddannede fra Film- og medievidenskab og andre historiefortællende temperamenter med kendskab til produktionsmiljøet, som har behov for at forbinde teori med praksis. Over to uger udfordrer vi dig til at fortælle i tv, som om det var dig selv der sad med råoptagelserne i tilrettelæggerens stol.

  Hvordan skal man så omsætte de mest brugte fortællemodeller inden for moderne tv? Hvilket billede skal man have af post tilrettelæggerens arbejde?

  På modulet POST TILRETTELÆGGERJOBBET vil vi gennemgå teorien bag reportage, underholdning og reality. Du får indblik i hvordan disse genrer adskiller sig fra hinanden og bruger greb du allerede kender fra fx. den skrivende journalistik og berettermodellen.
  Vi ser nærmere på hvad speaks i et tv-sprog er og arbejder ud fra de skabeloner, det mest formaterede underholdningsfjernsyn er lavet på i dag.

  Gennem en række praktiske øvelser af stigende sværhedsgrad, får du chancen for at forredigere i aktuelt materiale fra kendte TV programmer. Undervejs bliver du coachet på dine personlige indfaldsvinkler, så du bliver skarpere til at bruge visual proofs aktivt i din tv-fortælling. Sideløbende ser vi eksempler på, hvordan andre har grebet de samme opgaver an.

  Vi arbejder med kortere indslag, såkaldte VTRs i underholdningsprogrammer og længere scener fra repotageprogrammer så vi kommer så tæt på en rigtig arbejdssituation som muligt.

  Derudover får du gennemgået det essentielle, som er et must at kende til: Workflow’et inden for postproduktion, som den foregår på produktionsselskaber og tv stationer. Formålet er at give dig et klart billede af  det moderne postproduktions-miljø og dets arbejdsopgaver. Ved kursets slutning vil du se med friske øjne på, hvordan du kan overlevere vinklen på din historie til den endelige klippers finpudsning.

  Modul 13:

  Adobe Premiere grundlæggende

  28. april – 2. maj – åbent modul v/Simon Falkentorp

  Adobe Premiere Pro er i sin nye version rykket op i superligaen ved siden af programmer som Final Cut Pro X og Avid. Klipningen foregår i real-time og i alle de nyeste videoformater. På modulet lærer du at: Beherske de vigtigste værktøjer, importere optagelserne korrekt, klippe, skabe effekter, lyd- og farvebehandle, skalere, komprimere og at få filmen ud via Adobe Media Encoder som DVD eller til web.

  Læs mere om Adobe Premiere Pro grundlæggende

  Gå til top

  Modul 14:

  Less is more 

  5. – 6. maj – åbent modul v/Jacob Heldt 

  Styrken ved digitale videofilm er, at de kan tilpasses til og eksponeres i flere forskellige medier. Det giver mulighed for at de indgår i bred strategisk kommunikation, hvilket øger deres udbredelse, og derfor også deres økonomiske potentiale. Noget som der fokuseres på “Less is more” kurset.

  Kursusindhold

  “Less is more” kurset leverer både teoretisk viden og praktisk hands-on kendskab, omkring det at levere output i højeste kvalitet, og i den mest hensigtsmæssige filtype og størrelse – afpasset de forskellige medier. På “Less is more” encoder vi især med programmet: Episode, (PC og Apple) som er markedsførende til formålet. Vi producerer i filformaterne Windows Media, Real, Quicktime og Macromedia Flash og komprimerer i MPEG 2+4, WMV 9+10, H264, ProRes 422, og Blu-ray DVD. Du vil komme til at kende hvert formats forcer og svagheder.

  Endelig ser vi på mulighederne for at lægge din film på nettet, de sociale medier eller mere officielle kanaler – og hvordan du her bringer din film i spil, så den bredt og effektivt får det liv, den fortjener.

  Med fra dagene får du en DVD med relevante redskaber for at fortsætte dit eget arbejde efterfølgende.

  Læs mere om Less is more

  Gå til top 

  Modul 15:

  Filmmusik, klipning & rettigheder

  7. – 9. maj – åbent modul v/Martin Fabricius

  Filmmusik og klipning løfter enhver historie. Men hvordan griber du det an i praksis og hvordan var det nu lige med det nu med musikrettigheder, så din film kan blive brugt?

  Alt dette får du på på plads over tre dage. Ikke alene ved at gennemse filmklip og opleve eksempler på, hvordan andre har tilført en scene magi gennem deres soundtrack. Du får også “hands on” på klipning, hvor du selv får lejlighed til at forvandle et klippet stykke film ved hjælp af musikkens magi.

  På større produktioner arbejder en musikeditør parallelt med klipperen på at skabe et midlertidigt musikspor, et såkaldt “temptrack”. I den virkelige verden er det dog ofte klipperen selv, der må lave dette spor. Den process afprøver vi selv på kursets tredje dag, hvor vi hver især lærer at bygge et sådan temptrack op omkring en kort film.

  På modulet   FILMMUSIK, KLIPNING OG RETTIGHEDER gennemgår vi:

  • Filmmusikkens funktioner

  • Udvælgelse af musik – hvor og hvordan

  • Klipning af musik

  • Synkronisering af musik og film

  • Samarbejdet mellem komponist/musikeditør og klipper

  • Frikøb af musik-rettigheder i det tilfælde at instruktøren forelsker sig i din maskemusik

  Læs mere om Musik og klip

  Gå til top

  Modul 16:

  Colorgrading

  12. – 15.  maj  v/Christian Bille

  Når din film er klippet, er den endnu ikke færdig – det er først nu efterarbejdet for alvor begynder. En af de ‘usynlige’ processer, som størstedelen af alle medieproduktioner gennemgår i efterbehandlingen, er farvekorrigering (color correction) og farvelægning (colorgrading). Selvom de to begreber overlapper hinanden, er de dog stadig hver sin ting. På modulet lærer vi om principperne i colorgrading via programmet DaVinci Resolve Lite.

  Læs mere om Colorgrading

  Gå til top

  Modul 17:

  Valgfri uge: TV tilrettelæggelse/klippeprojekt

  19.-23. maj v/

  Lars Gudmund Hansen

  Dette moduls formål er at forstå tilrettelæggelsen af magasin- og faktaprogrammer på Tv. Modulet formidler, hvad den praktiske produktion kræver gennem undervisning, cases, spørgsmål  og sparring.
  For tv klipperen er det nødvendig viden, at kende vilkårene for den praktiske tv produktion, dens koncepter og arbejdsgange.

  Læs mere om TV tilrettelæggelse

  Gå til top

  Modul 18:

  Klipperworkshop

  26.-28. maj  v/Per Sandholdt

  Vi prøver igen egne “kræfter” af på en af de populære klipper workshops. Læs mere om Klipper workshop

  Gå til top

   

  Film- og Tv-klipperuddannelsen afsluttes med et diplom, som efter ønske kan udformes på dansk eller engelsk.

  Det er en god idé at kontakte Kort & Dokumentar Filmskolen for at forventningsafstemme og opleve skolen forinden. 
   
  Vi forbeholder vi os ret til at ændre enkelte dele i ovenstående program, da der stadig udvikles på det.

  Gå til top

  +iCal +Google Kalender